din leverandør av et bedre innemiljø

Service & vedlikehold

Ventilasjonssystemet er svært viktig for et godt inneklima det er også et av de mest energikrevende systemene som er i et bygg. Mangelfullt eller dårlig vedlikehold av et ventilasjonssystem kan ofte føre til økte driftskostnader og helseproblemer.

Næringsventilasjon

En riktig designet ventilasjonsløsning er først og fremst en investering i helse til dem som oppholder seg i bygget, men den er også økonomisk lønnsomt. Du som prosjekteier kan være trygg på at vi leverer på et høyt nivå!

Boligventilasjon

Vår målsetning er å betjene hele boligventilasjons marked i Vestfold, vi strekker oss også ut på hele Østlandet og har lang erfaring med installasjon av boligventilasjon og sentralstøvsugere i nye og eksisterende boliger.