Service & vedlikehold

Ventilasjonssystemet er svært viktig for et godt inneklima det er også et av de mest energikrevende systemene som er i et bygg. Mangelfullt eller dårlig vedlikehold av et ventilasjonssystem kan ofte føre til økte driftskostnader og helseproblemer. Vi har dyktige serviceteknikere og prosjektledere som jobber med service og vedlikehold av alle typer klimainstallasjoner. Service av et ventilasjonsanlegg omfatter b.l.a filterbytte, funksjonskontroll av sikkerhetsfusjoner, måling av virkningsgrad og rengjøring av aggregat. Vi utfører og så service på alle typer kjøleanlegg og varmepumper.

Service på ditt bolig anlegg kan innebærer blant annet:

 • Rengjøring av ventilasjonsanlegg (aggregat, kanaler, vifter, ventiler m.m)
 • Filterskifte
 • Service

 

Service avtale innebærer:

 • Skiftning av filter komplett etter intervaller, en til to ganger hvert år).
 • Rengjøring av aggregatet innvendig ved hvert filterbytte.
 • Kontroll av rotorreim på varmevekslerenheten.
 • Kontroll av viftene.
 • Kontroll av friskluftinntak (ved ankoms med stige, vil friskluftinntakt bli renset utvendig).
 • Kontroll av takhatten (dersom montert).
 • Kontroll av øverige komponenter.
 • Kontroll av trykkvakt i ventilator (dersom montert).

 

Godt vedlikehold ivaretar et godt innemiljø

Kontakt person: Henrik Christensen (905 30 279 – henrik@bacas.no)