Service og vedlikehold

Ventilasjonssystemet er svært viktig for et godt inneklima det er også et av de mest energikrevende systemene som er i et bygg. Mangelfullt eller dårlig vedlikehold av et ventilasjonssystem kan ofte føre til økte driftskostnader og helseproblemer. Vi har dyktige serviceteknikere og prosjektledere som jobber med service og vedlikehold av alle typer klimainstallasjoner. Service av et ventilasjonsanlegg omfatter b.l.a bytte filter, funksjonskontroll av sikkerhetsfunksjoner, måling av virkningsgrad og rengjøring av aggregat. Vi utfører og så service på alle typer kjøleanlegg og varmepumper.

Godt vedlikehold ivaretar et godt innemiljø