Næringsventilasjon

En riktig designet ventilasjonsløsning er først og fremst en investering i helse til dem som oppholder seg i bygget, men den er også økonomisk lønnsomt. Vi oppholder oss 90 prosent av tiden innendørs. Inneklima er derfor helt essensielt for helsen. Våre ventilasjonsanlegg for industribygg, kontor, skoler, barnehager og andre institusjoner er derfor en god investering i de ansattes helse og effektivitet.

Vi benytter kun markedsledende produkter hvor kvalitet sammen med pris er vår viktigste faktor.

BACAS leverer alle typer anlegg, alt fra enkle mekaniske avtrekksanlegg til komplette balanserte klimaanlegg med DCV(VAV) og behovsstyrt ventilasjon. Vår kompetanse på samspill mellom byggets forskjellige leverandører spesielt mot elektro og rør gjør at vi kan optimalisere byggets total tekniske løsning og styringssystemer på en måte som gir lavere investeringskostnad og bedre energi økonomisering.  

 

Vi har dyktige prosjektledere med lang erfaring og kompetanse på totalentrepriser, generalentrepriser og programanbud.

Våre egne montører sikrer at anlegget blir riktig montert og at HMS og kvalitetssikring av leveransen blir ivaretatt i alle faser.

Vi har sentral godkjenning som tildeles av Statens Bygningstekniske Etat til bedrifter som har dokumentert at foretaket innehar tilstrekkelig fagkompetanse til å kunne frambringe et sluttprodukt med den kvalitet eller beskaffenhet som er fastsatt i plan- og bygningslovgivningen.

Egne produksjonslokaler

Vi har et eget verkstedet for produksjon til egne prosjekter av alt innen ventilasjon. Innehar mange års erfaring med produksjon av alle typer kanaler, lydfeller og deler. Vi har et velutstyrt verkstedet med en moderne maskinpark. Verkstedet har stort sett fast bemanning 5 dager i uken. Vi produserer tilpassede kanaler, lydfeller, inntaks og andre tekniske løsninger til våre egne prosjekter, slik at vi unngår lange leveringstider. Det er viktig for oss at prosjekter flytter og blir ferdig til avtalt tid.

Kulde-og varmepumpe

Vi designer, prosjekterer, levere og installerer varmepumper og kjøleanlegg til ditt/deres bygg. Et varmepumpeanlegg reduser energiforbruk ved oppvarming og kjøling. Enkelt forklart kan en varmepumpe levere 3-4 ganger så mye KW som det du forbruker i strøm. Vi leverer skreddersydde varmepumpeløsninger integrert i ventilasjon eller som kan etter monteres.